Forsiden.
 


Artikler
Oversigt
CD udgivelser
CD anmeldelser
Sladder om de kendte
Nyheder musik/film

Musik
Lediglisten
Solo
Duo
Trio/Band
Underholdning
Musik og tekst

Grejnyt
Tests
Gode råd
Artikler
Pressemeddelelser
Nyheder
Brugtbixen

Arrangementer
Demo'er
Kurser
Møder
Spillesteder

Links/grej
Musikforhandlere
Importører
Lys
Midifiler/Styles

Links/andetBooking
Pladeselskaber
Studier
Forlag
DMF
Musikerklubben
Hitlister
Radioer
Steder på nettet

Kontakt
Priser
Musikertilmelding
Bestilling af Link
Skriv til os

 

 

Regler for tekstoversættelser m.m.

En aktuel sag har givet anledning til en præcisering af gældende regler i forbindelse med oversættelse af sangtekster til et andet sprog.

Iflg. konsulent Niels Kreisholt, NCB’s Medlemsservice, er reglerne helt klare: Hvis man oversætter en tekst fra et sprog til et andet (eller i det hele taget ændrer i en eksisterende tekst), så skal man have den oprindelige tekstforfatters tilladelse til at udgive denne oversættelse/bearbejdning på et medie som fx cd. – En følgevirkning af dette må være, at oversættelsen/bearbejdningen heller ikke må fremføres offentligt.

Såfremt oversættelsen/bearbejdningen udgives uden nævnte tilladelse, kan NCB nedlægge forbud mod udgivelsen. Dette kan i yderste konsekvens betyde, at NCB kan beslaglægge et allerede fremstillet oplag af cd’en.

Det er endnvidere således, at det er den oprindelige tekstforfatter, der suverænt bestemmer om oversætteren skal have royalties – og eventuelt hvor meget.

Alt dette gælder for såvel indenlandske som udenlandske tekster, der oversættes til et andet sprog.

Det er ikke usædvanligt, at oversætteren ikke bliver honoreret for sit arbejde. Personlig har jeg været udsat for dette flere gange. Sådan er vilkårerne – og dem kender man jo fra første kontakt omkring tilladelsesforespørgslen.

Disse få og enkle regler kendes af pladeselskaberne, studierne, musikskribenterne og de fleste sangskrivere og musikere. – Men en sjælden gang prøves der grænser af: Det kunne jo være originaltekstforfatteren ikke var vågen i timen, så der kan scores lidt ekstra (ulovligt)! – Men det koster, hvis han/hun vågner!

I øvrigt er det en velkendt praksis og udtryk for god skik og brug i de nordeuropæiske lande (og andre steder), at cd-udgiverne/kunstnerne sender et eksemplar af deres udgivelse til de involverede ophavsrettighedshavere: Komponist – tekstforfatter – arrangør. – De fleste er opmærksomme på dette som noget ganske naturligt (det giver reelt jo også ekstra PR og god omtale); mens andre har en lidt anden holdning til sine samarbejdspartnere – og dermed omgår praksis.

Følges ovennævnte regler og praksis skaber og udvikler man positive relationer i branchen, og det må vel andet lige være bedre end at forårsage negative vibrationer og splid.

Med venlig hilsen
Kurt Bønnerup
”Sangvækstedet” – tlf. 36 41 62 07
Valhøjs Allé 100 B
2610 Rødovre

 

 
© 2001 MusikLinien