Hej interesserede MIDITEMP-brugere

Jeg vil kort beskrive hvordan jeg har lavet min miditemp-opsætning, så MP-44 bl.a. kan følgende:
1) skifte MATRIX-programmer under afspilning af midi-file (styret af midi-filen)
2) standse/starte en midi-file i den/de takter det ønskes (også styret af midi-filen)
3) finder selv næste nummer, og laver lydopsætningen med det samme, og sørger for at rumklangen er omstillet til "speak" imellem numrene (så man ikke siger SKÅL - skål - ål - ål), og mixer-styringen aftenen igennem mangler heller ikke
4) mens du sidder og spiller "Always look on the bright side.." kommer de ind med stegen - ét tryk på din fodkontakt - og "Københavner march" er igang

...så kan man koncentrere sig om det væsentlige: SYNGE, SPILLE & vælge de rigtige numre :-))
. . . . og lyden er altid i perfekt balance . . .i samtlige numre :-))

Beskrivelse step for step :
1) TAG EN SIKKERHEDSKOPI AF DIN NUVÆRENDE MATRIX-OPSÆTNING !

2) forbind output 2 med input 4 med et MIDI-kabel

3) til input 1 har jeg tilsluttet midi-styreenheden til det anslagsfølsomme midi-system i min harmonika, her må du tilslutte motherkeyboard, pedalspil eller andet, hvor du kan sætte en fodkontakt til at sende PG 128 på ch15 (= start/stop) samt en anden fodkontakt til at sende PG 20 på ch 16 (= "Københavner march")

4) til output 1 tilsluttes lydmodul/synthesizer beregnet til afspilning

5) I MATRIX-delen under "REMOTE" indstilles følgende under INPUT 4:
MB1:ch15, MB2:ch16, P:ch13, S:ch12
I MATRIX-delen under "FLAGS" indstilles følgende:
All notes off: NO
Start with song select: YES
Power up load assign: YES

6) Under SEQ.FUNKTION SYNC indstilles:
IN:4 internal

7) MATRIX program 128 i bank 1 døbes "STOP"
dette program skal indeholde hele din ønskede opsætning og følgende ROUTING:
alle kanaler fra input 1 (evt. undtagen 13, 15 og 16) sendes til output 1, kanal 13 og 16 sendes til output 2, kanal 15 sendes også til output 2 HVOR DEN ÆNDRES TIL KANAL 16 !
Under "SEND DATA" programeres følgende under output 2: FC (=stop)

8) MATRIX program 128 i bank 2 døbes "CONTINUE"
dette program skal ligeledes indeholde hele din ønskede opsætning og følgende ROUTING:
alle kanaler fra input 1 (evt. undtagen 13, 15 og 16) sendes til output 1, kanal 13 15 og 16 sendes til output 2.
Under "SEND DATA" programeres følgende under output 2: FB (=continue)

Forklaring: Du skal normalt lade MIDITEMPén være i MATRIX program 128 i bank 1 "STOP" - Når du trykker på fodkontakten (PG 128 ch 15) sendes dette ud gennem output 2 som ch 16, og der skiftes til MATRIX program 128 i bank 2 "CONTINUE", næste tryk på fodkontakten sendes ud gennem output 2 som ch 15, og der skiftes til MATRIX program 128 i bank 1 "STOP" - således starter og standser midifilen for hvert tryk på pedalen. (midi-filen kan også "standse sig selv", se afsnittet "så kommer vi til MIDI-FILERNE")
Hvis man ønsker forskellige MATRIX programmer til de enkelte melodier, eller under afspilningen af en midi-file - (jeg bruger dem f.eks til at lave forskellige velocity-kurver, men det kan også være transponering, diverse filtre og meget andet godt) - så skal program 128 i bank 2 "CONTINUE" kopieres til en anden plads og omdøbes & videre-redigeres til det nye formål.
NB: under "SEND DATA" under output 2 SLETTES: FB (=continue)
På den måde kan alle MATRIX programmer vælges frit uden at "ødelægge" start/stop funktionen.
De kan så programmeres ind i midi-filen så den selv styrer skiftene, eller vælges manuelt (hvis man vælger et program manuelt inden midi-filen startes, kræver det 2 tryk på pedalen at starte)

9) MATRIX program 127 i bank 1 døbes "MIXER"
Du skal starte med at kopiere program 128 i bank 2 "CONTINUE" til program 127 i bank 1
NB: under "SEND DATA" under output 2 SLETTES: FB (=continue)
Hvis du har en midi-styret MIXER laves her en grundindstilling, der også kan bruges når der skal speakes (min styres via CC der er programmeret under "SEND DATA")
Jeg har ligeledes programmeret min rumklangsenhed til sang til at skifte til et program jeg kalder "SPEAK" - det giver en LILLE smule rum, så stemmerne ikke lyder helt tørre og hule når der speakes - de øvrige enheder i rackét nulstilles ligeledes.
(Det hele programmeres under "SEND DATA" i en lang række hextal - CC, SYS-EX og PG mellem hinanden)
Mit eget eksempel: B8 10 64 11 6E C3 64 C4 7F C5 00
B8 = (B) control chance (8) på kanal 9
10 = CC 16
64 = værdi 100
11 = CC 17
6E = værdi 110 (således har jeg yderligere ca 50 CC + værdien på kanal 9 til mixeren, herefter kommer:
C3 = (C) Program chance (3) på kanal 4
64 = værdi 100
C4 = PG på kanal 5
7F = værdi 127
C5 = PG på kanal 6
00 = værdi 0
Hvis du vil sende SYS-EX skal du starte med F0 efterfulgt af koden og afslutte med at skrive F7
ALT kan programeres herfra, selv toner :-))
Jeg har kun trommer ch 10 liggende på mine midi-filer, derfor har jeg de lave kanalnumre til rådighed.
Hvis du afspiller færdige midi-filer "med hele baduljen" skal du undgå at bruge ch 1 - 11 til styringen af dine enheder, det kan derfor være nødvendig at bruge "ROUTING" til at dirigere tingene rundt til forskellige outputs.


10) MATRIX program 20 i bank 2:under "SEND DATA" under output 1 programeres SYS-EX eller PG der omstiller dit lydmodul/synthesizer til "Københavner march".
under "SEND DATA" programeres følgende under output 2: FC CB 0A CF 7F
(FC=stop, CB=PG på ch12, 0A=10, CF=PG på ch16, 7F=127) oversat til dansk: Et tryk på fodkontakten (PG 20 ch 16) vælger MATRIX pgr 20 i bank 2, - gennem kablet fra output 2 til input 4 giver den "sig selv" følgende besked: Stop den midi-file (SONG) der er igang, skift til SONG 11 i bank S (=Københavner march), og skift til MATRIX pgr 128 i bank 2 der starter den!
(du får ALDRIG pgr 20 i bank 2 at se - den skifter jo til pgr 128 i bank 2 - derfor skal kablet fjernes når du skal ændre i dette program!!!)Så kommer vi til MIDI-FILERNE:
1) På første tick i den første takt har jeg placeret PG 127 på ch 15 (=MATRIX program 127 i bank 1 "MIXER")
Nu er alt "nulstillet" og rumklangen er omstillet til "speak" (så man ikke siger SKÅL - skål - ål - ål),

2) Hele lydopsætningen af lydmodul, guitarprocessor m.v. placeres i første takt (som SYS-EX eller PG)

3)Der skal indsættes PG 128 på ch 15 (=stop-kommando) i takt:1:4:90 (hvis trommerne eller musikken starter i takt 2, og hvis timebase er 96 ticks)
Så er du sikker på at stop-kommandoen når gennem ledningen og støvet på bagsiden inden afspilningen når til takt 2 -uanset tempo - nu er alt klar - i samme øjeblik du trykker på fodkontakten kører det.
Med andre ord: stop-kommandoen placeres 6 ticks før start
Du kan placere lige så mange stopkommandoer du ønsker - hvis i f.eks også spiller trommerne live kan hvert tryk på fodkontakten foretage løbende ændringer af alt midi-programmerbart udstyr mens i spiller.

4) Først i takt 2 indsættes indstillinger af rumklang til sang, mixerstyring, vocoder m.v.

5) Når trommerne (eller musikken) ophører indsættes PG 127 på ch 15 og alt er igen nulstillet og du kan speake

6) på sidste takts sidste tick (f.eks 140:4:95) indsættes PG xx på ch 13 - så finder den selv næste nummer (i bank P), indstiller alt og er klar til øjeblikkelig start!
xx = et nummer højere end nuværende SONG (hvis nuværende SONG er P 78 indsættes P79)
Du han jo også ændre 79 til f.eks 43 og dermed lave en ny afspilningsrækkefølge!
NB: Det er vigtigt at denne PG er placeret på absolut sidste tick, fordi MIDITEMPen kan ikke modtage programskift til næste SONG før den er standset, og det er den når beskeden har været gennem ledningen på bagsiden :-))

7) "Københavner March" skal ikke have stop-kommando. Her flyttes al indstilling til de første ticks og musikken flyttes ligeledes frem, så den starter hurtigst muligt

For en sikkerheds skyld er "MIXER" nulstillingen lagt både først og sidst i hver midi-file. Hvis en midi-file må afbrydes undervejs ligger "MIXER" programmet 127 lige ved siden af "STOP" 128 -så kan et enkelt tryk bringe "orden i sagerne"

PUUH-HA hvor blev det langt, hvis der er nogensomhelst tilbage nu så . . .

Hilsen

John Lund

PS: Vores hjemmeside er nu færdig

www.LittleDanceBand.dk